Результати моніторингу якості освіти

На основі положень «Про організацію освітнього процесу» та «Про моніторинг та забезпечення якості вищої освіти» одним з провідних завдань Бердянського університету менеджменту і бізнесу є проведення моніторингу та забезпечення якості освіти в університеті.

Моніторинг якості освіти є дієвим інструментом системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності університету.

З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в університеті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість:

 • суб’єктів навчання (абітурієнтів, студентів та ін.);
 • об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділів, кадрів та ін.);
 • організації освітнього процесу;
 • навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

Основними напрямами моніторингу в університеті є:

 

 • реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту;
 • аналіз якості розроблення освітньої програми спеціальності відповідно рівня вищої освіти;
 • вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи факультетів та кафедр університету;
 • рівень навчальних досягнень у розрізі: студент-група-курс-факультет;
 • методичне забезпечення освітнього процесу;
 • організація управлінської діяльності на рівні структурних підрозділів;
 • організація та проведення ректорських контрольних робіт;
 • підбиття підсумків екзаменаційних сесій, атестацій з усіх форм навчання;
 • інформування студентів та викладачів про зміни в умовах та вимогах до освітнього процесу та ін.

 

Основні напрями проведення моніторингу затверджуються на засіданні науково-методичної ради університету. Результати його обговорюються на засіданнях Вчених рад факультетів та Вченої ради університету.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​