Рекомендовані списки вступників

Рівень бакалавр

  1-й курс

    денна форма здобуття освіти

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти

спеціальність 051 Економіка  (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 075 Маркетинг  (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

2-й курс

    денна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

3-й курс

    денна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

    денна форма здобуття освіти на базі рівня бакалавр/магістр

спеціальність 051 Економіка  (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня бакалавр/магістр

спеціальність 081 Право  (на сайті Вступ 2021)

 

Рівень магістр

  заочна форма здобуття освіти на базі рівня спеціаліст/магістр

спеціальність 051 Економіка  (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 073 Менеджмент  (на сайті Вступ 2021)

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​